دوست داشتم عکسا جدید باشن ولی یه لینک که فکر کنم درست کار کنه به ویدیوی جدید کیا به اسم محمد(ص) میدم:

ااااااااییییییییییینجا

سسسسسسسسسااااااااااااییییییت ککککککککککککییییییا

Kia started his first album with The Boyz. It was released in January 1996. This year was The Boyz' 10th year anniversary. Kia's new solo album is on its way!!!

izcp3q.jpg

زندگي قصه مرد يخ فروشي است که ازاو پرسيدند:فروختي؟ گفت:نخريدند،تمام شد...!

/ 0 نظر / 2 بازدید