به نام رحمان و رحيم

 خوش است خلوت اگر يار يار من باشد

                                         نه من بسوزم و او شمع انجمن باشد

سلام به گلهايی که ازاين طرفا رد ميشن 

جام جهانی هم خاطره شد و گذشت اين همه هياهو وتلاش اين همه شوق و ذوق همش تموم شد درسته که جام سهم ايتاليا شد اما همه تيما يه خاطره يه تجربه واسه ۴ سال اينده به جا گذاشتن و خاطره باختهای ايران از همه تلخ تره چون ما ميتونستيم اگه ميخواستيم

اگه باور می کرديم ما فقط به يه کم خود باوری احتياج داشتيم

اين خاطره رو نگه دارين تا جام بعدی اما يادتون نره ايران ميتونست

/ 0 نظر / 2 بازدید