دلم یه آپ حسابی می خواد ولی وقت ندارم فقط یه جوک می گم:

یه روز سه تا ترک میرن مهمونی دوتا میرقصن سومی میشینه هی میگه زرد آبی قرمززرد آبی قرمز زرد آبی قرمز  ازش میپرسن چرا تو نمی رقصی میگه من رقص نورم!!!!!!

/ 0 نظر / 8 بازدید