طوری زندگی کن که بتوانند روی سنگ قبرتبنویسند ،متاسف نبود

موفقيت توانايي رفتن از شكستي به شكست ديگر بدون از دست دادن شور و حرارت است

براي قضاوت در مورد موفقيت خودت ببين چه بدست آورده اي ودر قبال آن چه از دست داده اي

 

 

 

 

 

وسعت زندگیت به آنچه انباشته ای نیست، به میزان بخشندگی توست

معجزه در لحظه رخ می دهدد آماده باش و بخواه

وقتی درباره دیگران قضاوت می کنی، آنان را تعریف نمی کنی، خودت را تعریف می کنی 

/ 0 نظر / 5 بازدید