دوست دارم بروم سر بسرم نگذارید

.

گریه ام را به حساب سفرم نگذارید.

دوست دارم که به پابوسی باران بروم .

آسمان گفته که پا روی پرم نگذارید.

چشمی آبی تر از آیینه گرفتارم کرد.

بس کنید اینهمه دل دوروبرم نگذارید.

آخرین حرف من اینست ، زمینی نشوید.

فقط از حال زمین بی خبرم نگذارید

/ 0 نظر / 5 بازدید