love-4-love-cry.jpg

برای شکستن دل یک لحظه کافیست ... اما برای اینکه از دل کسی در بیاید شاید هیچ وقت فرصتی پیذا نشود

/ 0 نظر / 2 بازدید