به تيغم گر کشد دستش نگيرم

                                  وگرتيرم زند منت ژذيرم

کمان ابروی مارا گو بزن تير

                               که ژيش دست وبازويت بميرم

غم گيتی گر از پايم درآرد

                            بجز ساغر که باشد دستگيرم

برآی ای آفتاب صبح اميد

                            که دردست شب هجران اسيرم

به فريادم رس ای پير خرابات

                            به يک جرعه جوانم کن که پيرم

به گيسوی تو خوردم دوش سوگند

                               که من از پای تو سربر نگيرم

بسوز اين خرقه تقوی تو حافظ

                                که گر آتش شوم در وی نگيرم

/ 0 نظر / 3 بازدید