خدا

محال است که انسان بتواند به خدا معتقد نشود. همه کس به خدا معتقد است ولی هرکس عقیده خاصی نسبت به او دارد که متناسب با طرز فکر خودش میباشد.

موریس مترلینگ

 

دنیا

دنیا به گوشهای شنوا درس عبرت و حکمت میخواند و در برابر دیدگان عبرت پذیر دورنمای رعب آور نفاق و فساد را بی دریغ نشان می دهد.

امام علی (ع)

راستی

آنکس که به خدا ایمان دارد راستی را هر قدر هم زیان آور باشد بر دروغ برخواهد گزید و از دروغ هرقدرهم سودمند باشد پرهیز خواهد کرد.

امام علی (ع)

/ 0 نظر / 7 بازدید