طوری زندگی کن که بتوانند روی سنگ قبرتبنویسند ،متاسف نبود

طوری زندگی کن که روی سنگ قبرت بنویسند متاسف نبود

/ 0 نظر / 2 بازدید