هنوز قلبم میزنه

هنوز نفس میکشم

هنوز رازونیاز می کنم

هنوز تسبیح به دست..........

نه نه

تموم شده

همه روزای راز و نیاز منم تموم شده

خدا دنبالت می گردم هرچند تو با منی

ولی من گم شدم

/ 0 نظر / 4 بازدید