نهات

الهه بدبختی  

نهات الهه بدبختی است که در قدیم اعتقاد داشته اند که اگر   بر  سر کسی   فرود می آمده    پنج انگشتش   را   بر رو دو گوش و دو چشم و دهان او می گذاشته به عبارتی کور و کر و لالش می کرده

در فرهنگ کردی (لکی) کرمانشاه(هرسین) هر گاه   کارییی خوب   پیش نرود و   گره بخورد   گویند نهاتمه    (به عبارتی برام نشده نیامده و یا   مفهوم بالا)

الهی  این الهه از هممون دور بشه و عوضش همای رحمت   سایه   بندازه

/ 0 نظر / 2 بازدید