یه مطلبی از روانشناسی هلیگارد راجع به فشارهای روحی و وقایع پرفشار دارم البته گزیده است:

وقایع پرفشار معمولا در یکی از چند مقوله زیر اند:

 

1- وقایع اسیب زایی که از حیطه معمول تجربه ادمی خارج است.

2- حوادث غیر قابل کنترل

3- وقایع غیر قابل پیش بینی

4- وقایعی که محدوده قابلیت ها و خود پنداره مارا به چالش می طلبند

5- تعارضات درونی

سه مشخصه در وقایع موجب می شود که پرفشار تلقی شوند:

 

1- میزان کنترل پذ یری

2- پیش بینی پذیری

3- چالش انگیز بودن آن برای قابلیت ها و خودپنداره شان با یکدیگر تفاوت دارند.

درک یا تصور کنترل پذیری وقایع به همان میزان در سنجش ما در باره پرفشار بودن انها اهمیت دارد که کنترل پذیری واقعی وقایع

[این تصور و درک ان مسئله را از یک مسئله پرفشار به یک مسئله ساده تبدیل می کند و صد البته بالعکس.

واین تاثیر تلقین های مثبت بر زندگی مارا نشان می دهد.]

همین باور که می توانیم وقایع را کنترل کنیم تاثیر وقایع را کاهش می دهد حتی اگر در عمل از چنین کنترلی استفاده نکنیم.

بعضی وضعیت ها میزانم زیادی قابل پیش بینی هستند اما با این وجود بازهم پر فشارند چرا که مستلزم بیشترین قابلیت هامان هستند و دید ما را نسبت به خودمان به چالش می گیرند

 

یه چیزی یادم اومد یه دفعه تو روزنامه نوشته بود یه تحقیق نشان داده بلور اب (اب کاملا معمولی ) در مکان ها و شرایط متفاوت فرق می کنه مثلا یه بلوراب در یه بطری که روش نوشته شده بود تو مرا مریض میکنی من تورا می کشم یه بلور زرد و بد ریختی بود بعد یه بلوری که در کنار یه کلیسا قرار داشت رو بررسی کرده بودند که بسیار شکیل و زیبا بود یا بلوری ابی که در مراسم دعااستفاده شده بود

 اگر به این مطلب دقیق نگاه کنیم وقتی بلور اب به خاطر یه جمله روی بطری اونقدر زشت میشه، ماها که 80 در صد بدنمون ابه با یه جمله چه طوری می تونیم همه بدنمون . سلامتیمون . موفقیت هامون.زیبایی و زشتی مون . و حتی اخلاق ها و رفتارمون رو عوض کنیم

پس زیبا فکر کنید و به معجزه کلمات زیبا در خودتون و اطرافیانتون بیاندیشید و به توانایی درونیتون در تغییر مسیر زندگی

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید