اقدام ارزشمند و خداپسندانه یک مهندس سنقری

در کرمانشاه

کودک خردسالی به نام آیناز شکوهی که به شدت از ناحیه صورت و دست دچار سوختگی شده بود پس از انتقال به بیمارستان طالقانی کرمانشاه مورد مداوا قرار گرفت و تمامی مخارج این کودک سنقری توسط مهندس حسن حاجیان که یکی از خیرین بنام استان کرمانشاه می باشد و در حال حاضر نیز به عنوان مسوول شرکت برق پروسکه فعالیت دارد پرداخت گردید و در حال حاضر وضعیت جسمانی این کودک خوب و رضایت بخش می باشد و از بیمارستان مرخص و به محل سکونت خود در شهرستان سنقر انتقال پیدا کرده . مهندس حاج حسن حاجیان کمک های مالی بسیار زیادی را در سطح استان کرمانشاه و بویژه در شهرستان سنقر به افراد ضعیف و گرفتار نموده و موجبات رضایت خاطر تعداد زیادی از خانواده های مستضعف را فراهم آورده که جا دارد از این اقدام شایسته و خداپسندانه این مهندس نیکوکار قدردانی گردد - کمک های مالی و معنوی ایشان در سال های اخیر به هیات های مذهبی و عزاداری در سطح شهرستان سنقر بسیار چشمگیر بوده است.

/ 0 نظر / 2 بازدید