سلام و عیدتون مبارک

امشب شب ولادت مولای ما علی است

طفلی که زاده در حرم کبریا علی است

زینت فزای عالم امکان جمال اوست

مقصود از آفرینش ارض و سما علی است

صد غنچه نیاز به دل ها شکفت از او

باران رحمتی ز سحاب سخا علی است ( ابو الحسن ورزی)

عید همتون مبارک

/ 0 نظر / 2 بازدید