بعضی وقتا زندگی عین یه کوچه بن بست می مونه هیچ راهی نداره باید تا ته کوچه بری در آخرین خونه برسی ، در بزنی و.... خوب شاید تازه بفهمی کوچه رو اشتباهی اومدی اما اینا همه یه روی زندگیه اون روی سکه هم اینه که خوشبین باشی و بدونی که حداقل می دونی این کوچه ادرس درست نبوده ... من ناامید نمی شم برمی گردم و از اول شروع می کنم چون .... زندگی ارزش این همه مبارزه رو داره

/ 0 نظر / 5 بازدید