کاش پیشم بودی

تا تو نگاه دلت برا همیشه آروم می گرفتم

با من بمان همشه بمان با من با من

غروب برا من همیشه نشونی از تو بوده

برام به یادگار به جز .اون چیزی نمونده

هیمشه عکس نازت روبه رویم

نگاه تو دلیل جستجویم

چرا باید تمام حرف ها را

بدون تو به تصویرت بگویم

/ 0 نظر / 3 بازدید