ياد آن يار که از ما نکند ياد بخير
ياد آن کس که چنين مزد وفا داد بخير
شب و روزم همه با حسرت و غم می‌گذرد
ياد آنروز کزآنروز دلم شاد بخير

Theroad1.jpg

/ 0 نظر / 2 بازدید