نماز شام غریبان چو گریه آغازم

به مویه های غریبانه قصه پردازم

به یاد یار و دیار آنچنان بگریم زار

که از جهان ره و رسم سفر براندازم

  
نویسنده : ترانه ; ساعت ٢:۳٠ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٧ شهریور ،۱۳۸٥